Laura Hołowacz z Pierścieniem Hallera

W sobotę w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbyła się uroczystość wręczenia Pierścienia Hallera, najwyższego odznaczenia przyznawanego w Polsce przez Ligę Morską i Rzeczną. Przyznano także pięć wyróżnień PRO MARI NOSTRO. Ich liczba wynikała z faktu, że w ostatnich latach ze względu na pandemię COVID-19 nie przyznawano wyróżnień.

Nagrody wręczane były laureatom z rąk Kapitana Żeglugi Wielkiej, Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce Antoniego Królikowskiego. Najwyższe wyróżnienie przypadło Prezes Laurze Hołowacz, założycielce firmy spedycyjnej CSL, inicjatorce rewitalizacji Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni i pasjonatce żeglarstwa i kultury marynistycznej. – Bez niej nie byłoby Starej Rzeźni, nie byłoby Skweru Kapitanów, nie byłoby wielu pięknych inicjatyw. W uznaniu zasług w krzewieniu w społeczeństwie idei Polski Morskiej honorujemy tym szlachetnym wyróżnieniem Prezes Laurę Hołowacz -–mówił podczas laudacji kpt ż.w  Włodzimierz Grycner.

Laureatka nie ukrywała, że wyróżnienie jest dla niej powodem do wielkiej radości.

– Generał Haller to jest symbol naszej niepodległości i rozwoju Polski. To ogromny honor otrzymać takie wyróżnienie. Rozumiem je jako zobowiązanie do bycia dobrym człowiekiem, do pracy dla dobra Polski, do rozwijania gospodarki. Jest to bardzo ważne wyróżnienie, czuję się doceniona za całokształt mojej pracy. Jestem bardzo wzruszona. Myślałam nawet przez chwilę, że nie zasługuję na takie wyróżnienie. Gala w Starej Rzeźni, miłe słowa, które usłyszałam bardzo mnie ucieszyły i naprawdę szczerze wzruszyły. Traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie do jeszcze większego zaangażowania we wsparcie środowiska morskiego i żeglarskiego – mówiła Prezes Laura Hołowacz.

Lista osób wyróżnionych:

 

  • Laura Hołowacz – najwyższe wyróżnienie LMiR „Pierścień Hallera”

 

  • Krzysztof Gogol-  odznaka honorowa Krzyż LMiR  „PRO MARI NOSTRO”
  • Kpt. ż. w. Mirosław Folta- odznaka honorowa Krzyż LMiR  „PRO MARI NOSTRO”
  • Ireneusz Kiryk –  odznaka honorowa Krzyż LMiR  „PRO MARI NOSTRO”
  • Zenon Kozłowski – odznaka honorowa Krzyż LMiR  „PRO MARI NOSTRO”
  • Elżbieta Warchoł- odznaka honorowa Krzyż LMiR  „PRO MARI NOSTRO”

 

Wręczeniu Pierścienia Hallera i Honorowego Krzyża PRO MARI NOSTRO towarzyszyły prelekcje red. Krystyny Pohl oraz przewodniczki miejskiej Ludmiły Kopycińskiej oraz występ artystyczny Małgorzaty Górnej oraz Andrzeja Olszewskiego.

 

Pozostaw komentarz