„Biznes to tworzenie relacji” – wielki sukces Polsko-Niemieckiego Dnia w Starej Rzeźni

Pełna do ostatniego miejsca Sala Iluzjon w Starej Rzeźni, mnóstwo interesujących i ważnych dla mieszkańców regionu tematów, obecność najwybitniejszych specjalistów z branży oraz przedstawicieli samorządu. 26 września odbył się drugi Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni, który Grupa CSL organizuje wraz z zaprzyjaźnionymi partnerami w ramach inicjatywy „To Share Knowledge and Experience”. Pomysł dyskusji o najważniejszych różnicach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zaproszonych gości. Zainteresowaniem cieszyła się także dyskusja na temat konsekwencji Brexitu dla logistyki, transportu, spedycji i szerzej importu oraz eksportu. – Dla CSL jest to wielki powód do dumy, że nasza inicjatywa odbiła się ta szerokim echem i tylu wspaniałych gości przyjęło nasze zaproszenie – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL i inicjatorka wydarzenia.

„Budowanie osobistych relacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem sprzyja rozwojowi biznesu”

Konferencja ma charakter dyskusji, goście nie wygłaszają swoich prelekcji, a na scenie jednocześnie obecnych jest kilku rozmówców, którzy dzielą się swoimi obserwacjami i przemyśleniami. Taka formuła czwartkowej konferencji sprawiła, że wszyscy uczestnicy wzbogacili się o nową wiedzę. Tematy Polsko-Niemieckiego Dnia w Starej Rzeźni dotyczyły zarówno tematów związanych z prowadzeniem biznesu na pograniczu, ekspansji rynkowej w stronę niemiecka jak i zagadnień celno-podatkowych: – Wydarzenie się rozwija. To drugie polsko-niemieckie spotkanie przedsiębiorców w Starej Rzeźni. Nasze wydarzenie wspierane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, MNB Legal, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Jest wielu wspaniałych gości, bardzo interesujące tematy związane ze sprawami celno-podatkowymi, gospodarczymi, ale i kulturalnymi. Budowanie osobistych relacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem sprzyja rozwojowi biznesu i jest to nasz cel – mówi Laura Hołowacz, Prezes Grupy CSL.

W spotkaniu organizowanym w ramach cyklu „To Share Knowledge and Experience” wzięło udział ponad 150 uczestników co powoduje, że organizowana w Starej Rzeźni konferencja była jedną z największych gospodarczych konferencji w tym roku organizowanych przez instytucję prywatną. Jak mówi Prezes Laura Hołowacz, biznes powinien się integrować, a tego typu spotkania i następujący po nich networking sprzyja nowym relacjom gospodarczym: – To wynik współpracy wszystkich instytucji, zachęcamy, promujemy, mówimy o korzyściach ze współdziałania. Nasi partnerzy przy organizacji tego wydarzenia bardzo dobrze zrozumieli ideę gospodarczego współdziałania. Bardzo mnie cieszy obecność gości z zagranicy, szczególnie przedstawicieli świata logistyki – dodaje Prezes Laura Hołowacz.

Marszałek Geblewicz pozytywnie o inicjatywie Grupy CSL

Drugą edycję naszego wydarzenia – podobnie jak pierwszą – otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz: – Partnerem w organizacji tego wydarzenia jest Centrum Inicjatyw Gospodarczych, które zostało powołane przy Urzędzie Marszałkowskim zaledwie kilka tygodni temu. To kolejny etap rozwoju naszych instytucji zajmujących się relacjami z przedsiębiorcami – mówił Marszałek Geblewicz. – Chcemy łączyć świat biznesu w układzie B2B, ale i we współpracy z uczelniami. Wspieramy innowacyjność i wszelkie inicjatywy prorozwojowe. Dzisiaj spotykamy się by rozmawiać o biznesie na pograniczu, można powiedzieć, że 1/3 eksportu to kierunek niemiecki, to najprężniejsza gospodarka w Europie, większa niż gospodarka Polska i mająca duży wpływ na naszą gospodarkę. Zależy nam na coraz lepszej współpracy i to dzisiejsze spotkanie będzie temu służyło. Jest silna reprezentacja branży logistycznej, ale jestem przekonany, że także inne branże będą mogły aktywnie korzystać z tej wiedzy, która zostanie tutaj dzisiaj zaprezentowana – mówił Marszałek Olgierd Geblewicz.

Kilka słów do osób zgromadzonych w Starej Rzeźni powiedział także Radosław  Niecko z firmy MNB Legal. Kancelaria zajmująca się obsługą przedsiębiorców już drugi raz była partnerem Grupy CSL w organizacji Dnia Polsko-Niemieckiego: – Dziękuję, że mamy możliwość współorganizowania takiego wydarzenia. Nasza inicjatywa będzie mieć szeroko budowaną tradycję, bo jest zapotrzebowanie na takie spotkania, mamy cel by spotykać się w kolejnych latach, sukces jest widoczny dzisiaj na Sali. Jako kancelaria polsko-niemiecka wspieramy tego typu wydarzenia, wierzymy w Szczecin i chcemy to miasto promować – mówi przedstawiciel MNB Legal.

„Poprzez udział w takich wydarzeniach namawiamy naszych przedsiębiorców do rozwoju”

Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni sprzyjał spotkaniom i integracji przedsiębiorców ze Szczecina, ale i z innych części Polski i z Niemiec. Na aspekt integracji zwrócił uwagę Piotr Wolny, Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Izba była już drugi raz partnerem w organizacji wydarzenia: – Z racji położenia naszego regionu naszym najbliższym i największym partnerem gospodarczym są właśnie Niemcy. Uczestnictwo w takich wydarzeniach i współpraca z instytucjami, parterami i firmami niemieckimi jest absolutnie naturalna. Musimy te relacje nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać. Północna Izba Gospodarcza chce współpracować przy wszystkich wydarzeniach, których wartość ma znaczenie merytoryczne dla naszych przedsiębiorców. Jesteśmy największym zrzeszeniem pracodawców w województwie zachodniopomorskim, musimy być partnerem takich wydarzeń i musimy naszych przedsiębiorców w takich wydarzeniach widzieć i przedstawiać. Chcemy być łącznikiem np. pomiędzy przedsiębiorcami, a rynkiem niemieckim. Poprzez udział w takich wydarzeniach namawiamy naszych przedsiębiorców do rozwoju, współpracy, poznawania i podbijania nowych rynków – mówi Piotr Wolny.

Podczas konferencji organizowanej w ramach konferencji „To Share Knowledge and Experience” głos zabierali także przedstawiciele świata transportu i logistyki, wielkim zainteresowaniem cieszył się blok, w którym prym wiedli przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezes Laura Hołowacz zapowiedziała już, że w roku 2020 odbędzie się kolejna edycja Polsko-Niemieckiego Dnia w Starej Rzeźni, ale na Łasztowni nie zabraknie także innych inicjatyw gospodarczych i biznesowych.

Pozostaw komentarz