Virtual Trucking Company – czyli jak idealnie dopasować samochód do ładunku

Nowy projekt realizowany w ramach Grupy CSL jeszcze bardziej usprawni procesy logistyczne i komunikację między klientami, a realizatorem zamówienia. Projekt VTC realizowany będzie najpierw w dziale spedycji lądowej CSL, a następnie będzie oferowany klientom.

Platforma Cyfrowy CSL, która powstaje dla Grupy CSL to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów łączących działalność logistyczną z sektorem IT. Światowe trendy pokazują jak istotna jest korelacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych z branżą transportową. Jednym z rozwiązań, które proponujemy klientom jest moduł VTC czyli Virtual Trucking Company: – Projekt ma na celu jak najsprawniejsze łączenie ładunków z pojazdami. Będzie to  element nowego programu operacyjnego grupy CSL, który jest w trakcie wdrażania. Jest to projekt dwutorowy, który będziemy użytkować jako firma, ale i będzie on oferowany naszym klientom jako odrębna usługa. Cel to sprawniejsze działanie, podwykonawcy będą mieli dostęp do platformy, będą wpisywać do systemu informacje, które będą katalogować się w sposób automatyczny przypisując konkretny transport do samochodu. Pozwoli to na duże zaoszczędzenie czasu i zasobów ludzkich, a także wyeliminowane zostaną błędy komunikacyjne, które są naturalnym następstwem przepisywania informacji, korespondencji papierowej, korespondencji mailowej czy rozmów telefonicznych. VTC będzie więc nową platformą komunikacji, która znacznie uporządkuje i uprości funkcjonowanie w firmach logistycznych – mówi Adrian Fiałkowski, pracownik spedycji lądowej w firmie CSL, menadżer projektu CSL VTC Virtual Trucking Company.

Klienci otrzymają więc samochody dedykowane do swoich potrzeb, zweryfikowane przez pracowników spedycji lądowej firmy CSL. Zaoszczędzony jest czas na poszukiwanie samochodu:            – Redukujemy czas od momentu otrzymania zapytania przez klienta do momentu kiedy samochód jest gotowy do wyjechania w drogę z załadowanym towarem. Transport musi spełniać oczekiwania klienta, ważna jest również np. waga pojazdu, tak by w jak najbardziej optymalny sposób przewieźć ładunek i jednocześnie nie przekroczyć regulowanej przez polskie prawo dopuszczalnej masy całkowitej. System pozwoli także zaplanować załadunek z takim wyprzedzeniem, że transport na pewno zostanie zrealizowany w terminie oczekiwanym przez klienta. Redukujemy więc opóźnienia, które w logistyce są rzeczą, która bardzo irytuje klientów  – dodaje Adrian Fiałkowski.

Virtual Trucking Company od strony operacyjnej jest wprowadzona w formie modułu na którym pracować będą pracownicy spedycyjni Grupy CSL, planowane jest udostępnienie podwykonawcom aplikacji z aktualnym stanem zamówień, co pozwoli na dopasowanie odpowiednich transportów i ułatwi komunikację między klientami. – Platforma pozwoli na promocję całej działalności Grupy CSL i kojarzenia ze sobą pewnych usług. VTC mieści się w zakresie działania spedycji lądowej, ale skutki jego działania odczuwalne są we wszystkich działań firmy, bo przecież często klienci obsługiwani są kompleksowo, bo transport ładunku jest realizowany np. najpierw drogą morską, a potem lądową. Przepływ danych będzie zdecydowanie łatwiejszy i bardziej systematyczny, ta platforma dąży do automatyzacji pewnych procesów – mówi Adrian Fiałkowski, pracownik spedycji lądowej w firmie CSL, menadżer projektu CSL VTC Virtual Trucking Company.

Grupa CSL kolejny raz okazuje się pionierem na rynku zachodniopomorskim i ogólnopolskim jeżeli chodzi o wdrażanie nowoczesnych projektów łączących IT i logistykę. Podobne systemy operacyjne działają na świecie, do tej pory jednak w Polsce tak kompleksowe rozwiązania nie były proponowane klientom. – Kumulujemy wszystkie nasze usługi w jednej platformie cyfrowej i oferujemy szerszy wachlarz usług naszym klientom – kończy Adrian Fiałkowski.

Pozostaw komentarz