Poznaj Łasztownię jeszcze bliżej! Niespodzianka na Dni Morza 2019

  Szczecinianie od kilku lat mają okazję by poznawać Łasztownię coraz bliżej – tereny kiedyś ogrodzone płotem, dzisiaj są jedną z piękniejszych wizytówek Szczecina. Okazuje się jednak, że Łasztownia kryje wiele miejsc, w których pewnie ani mieszkańcy ani turyści nie mieli okazji jeszcze być. To się może zmienić już w najbliższe Dni Morza!

W ramach obchodów Szczecińskich Dni Morza 2019, Spółka Gryf Nieruchomości zamierza przybliżyć mieszkańcom Szczecina i odwiedzającym to miasto turystom część terenów i elementów historii, zlokalizowanych przy ulicy Tadeusza Apolinarego Wendy: – Udostępnimy turystom i mieszkańcom znaczną część dawnej historycznej ulicy Wendy oraz ilustracje z ciekawymi informacjami o dawnej Gryfowskiej flocie rybackiej. Wystawa została opracowana przez Przedstawiciela Spółki we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie „ŚLEDZIOŁAPAMI”. W prezentacji wykorzystano historyczne zdjęcia gryfowskiej floty rybackiej. Fotografie są dziełem między innymi Marka Czasnojcia oraz pochodzą ze zbiorów prywatnych członków załóg statków. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przechadzki ulicą. Tadeusza Apolinarego Wendy, udostępnionej z okazji Dni Morza 2019 dla szerokiej publiczności oraz obejrzenie plansz traktujących o dawnej świetności kombinatu rybołówstwa dalekomorskiego jakim przed laty był PPDiUR GRYF w Szczecinie – mówi Jerzy Dyrdał, Prezes Spółki Gryf Nieruchomości.

Otwarcie prezentacji odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 na Placu „Gryfitów” obok budynków „Starej Rzeźni” oraz  „Bulwarów” dawnego Cielętnika i dostępna będzie dla widzów do dnia 16.06.2019 roku do godziny 20.00

Pozostaw komentarz