Dzieciaki z “Żagielka” uczą się o wodzie

Nasi przyjaciele z “Żagielka” uczą się nie tylko o żeglowaniu i morzu, ale i szerzej o wodzie i ochronie przeciwpowodziowej. Niedawno przedszkolaki wzięli udział w bardzo ciekawej lekcji organizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

We wstępie dzieci wysłuchały wiersza-zagadki. Odpowiedzią na wiersz było hasło „woda”, czyli temat spotkania. Następnie dzieci sprawdzały czym jest woda, czy ma kolor i zapach. Dowiedziały się także o tym, gdzie woda występuje w naturze. Dzieci pilnie słuchały o tym, do czego wykorzystuje się wodę i komu jest ona potrzebna.

W kolejnej części spotkania dzieci wzięły udział w szukaniu wody w przedszkolu. Dowiedziały się, że jest ona nie tylko w kranie, ale też w grzejnikach, roślinach, a także w nich samych. Podopiecznym przedszkola przedstawiono, na przykładzie piłki i malej kulki, stosunek wody pitnej do ilości całej wody na świecie. Dzieci stwierdziły, że jest jej bardzo mało. Przedszkolaki usłyszały także o miejscach na Ziemi, gdzie ludzie nie mają tak łatwego dostępu do wody, jak one. Skłoniło je to do refleksji, że o wodę trzeba dbać.

Następnie dzieci dowiedziały się czym są oczyszczalnie ścieków. W ramach doświadczenia i zachęcenia do wtórnego wykorzystywania wody, na oczach dzieci powstała konstrukcja prostego filtra wodnego. Przedszkolaki były pod wrażeniem działania filtra. Dowiedziały się też, że mimo iż taka woda nie nadaje się do picia, to można nią np. podlać kwiaty.

Na koniec spotkania dzieci zostały odznaczone naklejkami „przyjaciela wody”. Zostały im także wręczone certyfikaty uczestnictwa w warsztatach oraz firmowe gadżety.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ma w planach przeprowadzenie kolejnych lekcji w grudniu bieżącego roku, a także prowadzi zapisy na przyszły rok. Przeprowadzane spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem placówek edukacyjnych.