Historia: SKWER KAPITANÓW STAJE SIĘ WAżNYM MIEJSCEM UPAMIĘTNIENIA ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA

Przed dwoma laty, w maju 2015 roku Rada Miasta Szczecin, na wniosek pani Laury Hołowacz, nadała sporemu placowi sąsiadującemu ze Starą Rzeźnią nazwę Skwer Kapitanów. Fundacja Moja Łasztownia, zaproszająca w kilka miesięcy później na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej tą decyzję zadeklarowała, że Stara Rzeźnia jest i pozostanie macierzystą przystanią dla wszystkich sympatyków i ludzi morza, a kapitanowie, tak profesjonalni marynarze i rybacy, jak amatorzy żeglarze, będą w niej zawsze honorowymi gośćmi.

O tym, że tak się stało świadczy równieź uroczyste i wzruszające spotkanie w dniu 23 maja br. zorganizowane w ramach trwajacych właśnie obchodów 70-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Inicjatorem uroczystego odsłonięcia trzeciego już portretu w powstającej Galerii Kapitanów w Mesie Kapitańskiej Starej Rzeźni oraz sześciu tablic upamiętniających zasłużonych marynarzy i żeglarzy na Skwerze Kapitanów, był kpt.ż.w. Włodzimierz Grycner, a gospodynią i sponsorem całego wydarzenia pani Laura Hołowacz.

W obecności władz Akademii Morskiej, licznie przybyłych kapitanów i starszych mechaników – absolwentów szkolnictwa morskiego, kapitanów jachtowych oraz sympatyków morza, odsłonięcia zdjęcia portretowego kpt.ż.w. Zbigniewa Stefana Szymańskiego – byłego dyrektora PSM, dokonała jego córka, pani Marina Szymańska Zalewska. Obok umieszczone są już fotografie sławnych kapitanów: Konstantego Matyjewicza Maciejewicza oraz Antonlego Ledóchowskiego. Z okazji uroczystego spotkania skorzystali także starsi mechanicy, by wręczyć jego inicjatorowi – kpt. Włodzimierzowi Grycnerowi – odznakę 35-lecia Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich.

Dalszy ciąg wzruszającej uroczystości, przy pięknej wiosennej pogodzie, odbywał się już na Skwerze Kapitanów. Tutaj, na wydzielonej części placu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie dużych tablic pamiątkowych opisujących dokonania trzech kapitanów wcześniej uhonorowanych portretami w Mesie Kapitańskiej, kpt.ż.w. Andrzeja Huzy oraz jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej Kazimierza „Kuby” Jaworskiego i Ludomira „Ludojada” Mączki.

Odsłonięcia tablic kapitanów Konstantego Maciejewicza, Antoniego Ledóchowskiego, Zbigniewa Szymańskiego i Andrzeja Huzy dokonali członkowie ich rodzin oraz kpt. Włodzimierz Grycner, Kazimierza Jaworskiego – jego małżonka Elżbieta Jaworska, a Ludomira Mączki – kpt. Janusz Charkiewicz, szef Komisji Historycznej ZOZŻ. Laudacje dla kapitanów jachtowych wygłosił dr Zbigniew Zalewski, prezes Zachodniopomorskiego Olręgowego Związku Żeglarskiego, długoletni wykładowca Akademii Morskiej.

Spotkanie, na zaproszenie pani Laury Hołowacz, zakończyło się towarzyskimi rozmowami w letnim ogródku przy Skwerze Kapitanów.

Zygmunt Kowalski

ZOBACZ GALERIĘ Z WYDARZENIA