Historia: NASTĘPNYCH PIĘCIU „WIELKICH” Z PÓŁWIECZNYM STAŻEM KAPITAŃSKIM

WS1

Dzięki zaakceptowanej przez Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego inicjatywie Koła Seniorów PZŻ, w październiku ubiegłego roku w Gdyni, na statku-muzeum „Dar Pomorza”, odbyła się po raz pierwszy ogólnopolska uroczystość uhonorowania kilkudziesięciu jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej, mających za sobą 50-letni, a wówczas w większości przypadków nawet dłuższy, okres posiadania najwyższych uprawnień żeglarskich. Podczas tamtej uroczystości ( patrz: http://mojalasztownia.pl/20141030/?p=5243 ) powołana została Kapituła 50-lecia Kapitanów Jachtowych, z zadaniem dbania o to, by każdego roku uhonorować osiągających półwieczny staż kapitański.

WS2

W sobotę, 12 bm w Szczecinie, w gościnnej „Tawernie pod Zardzewiałą Kotwicą” odbyła się uroczystość 50-lecia kapitaństwa pięciu jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej, którzy patent kapitański uzyskali w roku 1965: Krzysztofa Baranowskiego, Wojciecha Jacobsona, Jerzego Karpińskiego, Eugeniusza Ryżewskiego oraz Tadeusza Szostaka. Niestety, z uwagi na stan zdrowia, kpt. Tadeusz Szostak z Warszawy nie mógł w niej uczestniczyć.

SAM_2681 SAM_2709

Do Szczecina, poza obchodzącym swój złoty jubileusz kapitaństwa Krzysztofem Baranowskim, z Warszawy na uroczystość przyjechali kapitanowie Maciej Leśny – wiceprezes PZŻ d.s. morskich, Krzysztof Jaworski – prezes Koła Seniorów PZŻ, Andrzej Rościszewski – kanclerz Kapituły 50-lecia Kapitanów Jachtowych, z Trójmiasta – Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Wacław Liskiewicz i Jacek Forembski, z Poznania Maciej Olszewski, a z Kołobrzegu Maciej Padjas. Licznie przybyli również szczecińscy kapitanowie jachtowi, obecni byli członkowie Mesy Szczecińskiej Kaprów Polskich, przyjaciele i sympatycy bohaterów uroczystości.

JCh1

Wszystkich przybyłych powitał Zbigniew Zalewski, prezes Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego, a uroczystości przewodniczył kpt. Andrzej Rościszewski, prezes Kapituły. Minutą ciszy uczczono kapitanów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wachtę. Przed wręczeniem jubilatom pamiątkowych dyplomów, laudacje na ich cześć wygłosili koledzy – jachtowi kapitanowie żeglugi wielkiej. Żeglarski i zawodowy dorobek Krzysztofa Baranowskiego w wielkim skrócie przybliżył Maciej Leśny, Wojciecha Jacobsona – Krzysztof Jaworski, Jerzego Karpińskiego – autor tej relacji, a Eugeniusza Ryżewskiego – Witold Zdrojewski. W wielkim skrócie, gdyż jakże inaczej w kilkuminutowym wystąpieniu opowiedzieć o wydarzeniach i dokonaniach, jakie miały miejsce na przestrzeni półwiecza, często w niezwykłych okolicznościach, w miejscach odległych o wiele tysięcy mil morskich. Mówiąc dokonaniach jubilatów, dotykamy przecież ważnych fragmentów historii polskiego żeglarstwa morskiego.

SAM_2685

Krzysztof Baranowski kojarzy się m.in. z takimi wydarzeniami jak: rejs jachtu „Śmiały” wokół Ameryki Południowej, dwoma samotnymi rejsami wokółziemskimi – na „Polonezie” i „Lady B”, doprowadzeniem do wybudowania żaglowców „Pogoria” i „Fryderyk Chopin”, „Szkołą pod Żaglami”, dalekimi wyprawami żeglarskimi, wieloma świetnymi książkami i filmami jego autorstwa.

P1250351

Wojciech Jacobson – ma za sobą ponad 260 tysięcy mil morskich przepłyniętych po uzyskaniu patentu kapitańskiego. Uczestniczył w pierwszym etapie wokółziemskiej wyprawy „Marii” Ludomira Mączki, prowadził jacht „Vagabound’ex” z Brestu do Vancouver, pokonał arktyczne North-West Passage, ma za sobą także lata żeglowania na kanadyjskim żaglowcu „Concordia” oraz na „Pogorii”.

P1250354

Jerzy Karpiński – na różnych jachtach prowadził dziesiątki rejsów po Bałtyku i Morzu Północnym, w tym blisko trzydzieści rejsłów na przez siebie zaprojektowanym, a następnie zbudowanym w przydomowym ogródku 7,5-metrowym jachcie „Malajka”. W latach 1965 – 1980 odnosił liczne regatowe sukcesy na jachtach klasy „Star”, „Dragon” i „Soling”, przez ponad dwa dziesięciolecia był bardzo zaangażowany w działalność społeczną w Okręgowym Związku Żeglarskim oraz macierzystym klubie (SJKM LOK), z którym jest związany od roku 1951. Jest autorem 13 filmów dokumentujących różne rejsy na „Malajce”.

P1250358

Eugeniusz Ryżewski – z żeglarstwem, a tym samym z macierzystym JK AZS związany od roku 1950. Przed uzyskaniem patentu kapitańskiego był uczestnikiem kilku dalekich wypraw morskich, w tym: na jachcie „Witeź II” w roku 1960 uczestniczył w ponad miesięcznym rejsie bez paszportów, (zatem bez prawa zawijania do obcych portów), podczas którego żeglarze dotarli do północnego krańca Zatoki Botnickiej. Już jako kapitan, w latach 1965 – 1984 prowadził rejsy bałtyckie oraz na Morze Północne. Na klubowych jachtach „Swantewid” oraz „Dal II” z powodzeniem startował w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski, regatach Międzynarodowego Tygodnia Zatoki Gdańskiej, Międzynarodowych Regatach o Puchar Gryfa Pomorskiego i Ostseewoche.

SAM_2712

Ważnym uzupełnieniem wygłoszonych laudacji były: zaprezentowany przez kpt. Krzysztofa Baranowskiego jego krótki film nagrany na żaglowcu w trakcie silnego sztormu na oceanie, przygotowana przez kpt. Wojciecha Jacobsona projekcja zdjęć wykonanych w różnych miejscach na kuli ziemskiej w trakcie wielu dalekich wypraw żeglarskich oraz relacja filmowa kpt. Jerzego Karpińskiego z jego pierwszego rejsu „Malajką” na Morze Alandzkie.

SAM_2700

Korzystając z obecności tak licznie zebranych uczestników jubileuszowego spotkania prezes Zbigniew Zalewski wręczył kpt. Wojciechowi Jacobsonowi oraz gospodyni spotkania pani Aleksandrze (Oli) Kocewicz Medale Pamiątkowe 70 Lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim przyznane przez Zarząd ZOZŻ.

SAM_2714

Sympatyczna, a zarazem podniosła uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem, podczas którego kontynuowano koleżeńskie rozmowy o latach spędzonych pod żaglami, o wydarzeniach, które składają się na piękną historię morskiego żeglarstwa w Polsce.

Tekst: Zygmunt Kowalski

Zdjęcia: Janusz Charkiewicz, Krzysztof Jaworski, Zdzisław Kilarski, Zygmunt Kowalski i Wiesław Seidler